En Loreto se imparte capacitación en materia pesquera a elementos militares